Inseminacja Zwierząt

Włodzimierz Haremski
Inseminacja Bydła i Inseminacja Trzody
Punkt Inseminacji w Krobi

Kontakt

Włodzimierz Haremski
Punkt Inseminacji Bydła i Trzody w Krobi

tel. 603 661 025

ul. Powstańców Wielkopolskich 63/2
63-840 Krobia